Betingelser

Elinstallation

Der skal være adgang til autoriseret elinstallation med fri adgang til min. 220V/13A.

Støv- og støjgener

I forbindelse med afslibning af gulve kan man ikke undgå støv, men vi bruger støvopsamlende maskiner samt støvsugning mellem hver behandling. Ved afhøvlning af spartel samt fernis må man som kunde påregne en mindre rengøring.

Afdækning samt afrydning/affald

De skal sørge for at afdække døre i tilstødende rum, samt genstande der er problematiske at få flyttet (eksempelvis køleskabe, kummefrysere og klædeskabe.)

De skal sørge for at rummene er ryddet for tæpper, møbler samt andre flytbare genstande inden GULVFIRMAET kommer. Vi kan dog sagtens hjælpe med dette mod betaling af et mindre beløb, men der skal gives besked om dette ved aftale af dato for påbegyndelse af arbejdet.

Vi fjerner selvfølgelig al savsmuld og træaffald uden omkostninger for Dem.